โภชนาการ  หมายถึง  วิทยาศาสตร์ประยุกต์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยความสัมพันธ์อาหารกับกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ และการเจริญเติบโตของสิ่งที่มีชีวิต 

สารอาหารหลักที่เราต้องการ

 สารอาหาร แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำ สารอาหารเหล่านี้จะทำหน้าที่ควบคู่กัน มีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายคนแตกต่างกัน                โปรตีน  เป็นสารอาหารที่สำคัญในการเจริญเติบโต      ช่วยในการสร้างโครงกระดูก  กล้ามเนื้อ       และเป็นส่วนประกอบหลักของอวัยวะต่าง ๆ  เช่น  สมอง  หัวใจ  ตับ  ลำไส้  ไต  เป็นต้น