เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้บันทึกข้อความ ภาพวาด หรือสัญลักษณ์พิเศษอื่นๆ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยมี หลักการทำงานคือ อุปกรณ์จะทำการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอลที่สามารถนำไปประมวนผลและแสดงบนจอภาพได้ อุปกรณ์กวาดข้อมูลที่ใช้กันปัจจุบันมีดังนี้

1. สแกนเนอร์

2.เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด

3.เครื่องอ่านเครื่องหมายด้วยแสง

4.เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง

5.เอ็มไอซีอาร์

6.อุปกรณ์อ่านลายมือเขียน