ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ให้ท่านศึกษาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (เวบไซต์) แล้วนำมาวิเคราะห์ว่าจากผลการเรียนรู้ดังกล่าว มีส่วนในการพัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืนได้อย่างไร

แล้วพวกเราคิดอย่างไรน่า!!! ที่ว่าชาติไทยอพยพมาจากประเทศจีน แต่อีกกลุ่มว่าอยู่ที่ประเทศไทยในปัจจุบันนี้แหละ เราคิดว่าอย่างไรเอ๋ย ???

 แล้วที่เราสูญเสียเอกราชแก่พม่า ช่วยให้เราเรียนรู้เรื่องใดได้บ้างเอ๋ย????