หลังจากที่ได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกก็รู้สึกว่าสะดุดหูมากๆ เพราะดนตรีและทำนองเพราะมากๆ แถมยังฟังสบายอีกต่างหาก แต่เนื่องจากฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไรค่ะ ก็เลยต้องหาเนื้อเพลงมาอ่านด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น จะได้ฟังเพลงแล้วมีอารมณ์ร่วมกับเพลงค่ะ (เรียกว่าจะได้อินไงคะ ^_^) และก็โชคดีค่ะที่มีแบบที่แปลไว้แล้วด้วย ทำให้เข้าใจบทเพลงได้ง่ายขึ้น ก็เลยอยากนำการแปลเพลงนี้มาวิเคราะห์ค่ะ

 

ชาวพุทธเชื่อว่ามนุษย์เราได้เกิดมาหลายรอบ (การเวียนว่ายตายเกิด) เพื่อเรียนรู้บทเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ตรงกับนักร้องคนนี้ (Yael Naim) เพราะเธอเชื่อว่าเธอเป็น New Soul … หรือวิญญาณที่เพิ่งมาเกิดใหม่ ไม่เคยมาเกิดในชาติก่อนหน้านี้เลย เพิ่งจะเข้ามาอยู่ในโลกนี้เป็นครั้งแรก เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการให้กับการรับ แต่พอมาเกิดแล้วรู้สึกเหมือนเธอจะทำผิดพลาดตลอดเวลา แต่มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราไม่ใช่หรือ

Yael Naim เป็นนักร้องที่เกิดที่ประเทศ ฝรั่งเศส โตที่ประเทศอิสราเอล เพลง New Soul นี้ประสบความสำเร็จที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะได้นำไปใช้เป็นเพลงประกอบโฆษณาของ Apple MacBook Air (คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ของ Apple ที่เบามาก)

วิเคราะห์การแปล

เนื้อเพลง: New soul

แปลโดย: เรียนภาษาอังกฤษผ่านเพลงโดย Andrew Biggs 105.5 Eazy FM


I'm a new soul
ฉันเป็นวิญญาณที่เพิ่งมาเกิดใหม่

ประโยคนี้เป็นประโยคที่แปลได้ง่าย เพราะผู้แปลใช้การแปลแบบตรงตัวเลย

I came to this strange world
ฉันได้เข้ามาสู่โลกแห่งความแปลกประหลาด

เนื่องจากประโยคนี้อยู่ในรูปของอดีต (past tense) ดังนั้นผู้แปลจึงแปล came to  เป็น ได้เข้ามาสู่  เพื่อบอกว่า ได้เข้ามาแล้วนั่นเอง

Hoping I could learn a bit bout how to give and take
และหวังว่า ฉันจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการให้และการรับ

แม้ประโยคนี้จะไม่มีคำว่า “and” ก็ตาม แต่ในการแปลผู้แปลใช้คำเชื่อม และ เพื่อให้ประโยคต่อเนื่องกัน ทำให้ข้อความที่แปลมีความสละสลวยมากขึ้นคะ

But since I came here, felt the joy and the fear
แต่ตั้งแต่ฉันมาถึงที่นี่ ฉันก็รู้สึกได้ทั้งความสุข และความกลัว

ประโยคนี้ก็เช่นเดียวกันกับประโยคสอง นั่นคือการแปลประโยคในรูปอดีต

แปลจาก came เป็น มาถึง  และแปลจาก felt เป็น รู้สึกได้ 

Finding myself making every possible mistake
และพบว่า ตัวเองก้าวพลาดตลอดเวลา

ประโยคนี้ก็ไม่มีคำว่า “and” เช่นกัน แต่เพื่อความต่อเนื่องกันของบทเพลง ผู้แปลจึงต้องใส่คำเชื่อมลงไปค่ะ

La, la, la, la (21x)
La, la, la, la (21x)

ส่วนท่อนนี้ที่ผู้แปลไม่ได้แปลก็เพราะว่าเป็นการเปล่งเสียงร้อง เพื่อทำให้เกิดทำนองเท่านั้น หากจะแปลก็ได้เช่นกัน เป็น ลา ลา ลา ลา…. เป็นต้น

See I'm a young soul in this very strange world
คือว่า ฉันเป็นวิญญาณที่เพิ่งมาเกิดใหม่ในโลกแห่งความแปลกประหลาดนี้

ประโยคในภาษาอังกฤษเป็นการขึ้นต้นด้วยคำว่า See ในที่นี้ผู้แปลไม่ได้แปลว่า เห็นเพราะหากแปลว่า เห็นประโยคที่แปลก็จะเป็นดังนี้ เห็นฉันเป็นวิญญาณที่เพิ่งมาเกิดใหม่ในโลกแห่งความแปลกประหลาดนี้ ประโยคที่ได้ก็จะมีความสับสน พร้อมทั้งไม่เกิดความสละสลวยในประโยค ดังนั้นผู้แปลจึงใช้การแปลแบบดูบริบทด้วย เพื่อให้เนื้อเพลงสอดคล้องกันนั่นเองค่ะ

Hoping I could learn a bit bout what is true and fake
และหวังว่า ฉันจะได้เรียนรู้ว่าอะไรจริง อะไรปลอม

ในประโยคนี้ก็เช่นเดียวกัน ผู้แปลใส่คำเชื่อม (conjunction) เพิ่มเติม เพื่อให้ประโยคที่ได้ต่อเนื่องกันค่ะ

But why all this hate?
แต่ทำไมถึงมีความเกลียดชัง

ในการแปลประโยคนี้ผู้แปลใช้การแปลแบบตรงตัว เพราะความหมายแรกของคำศัพท์สามารถใช้ได้เลย

Try to communicate
ลองพยายามคุยกันสิ

ประโยคนี้ขึ้นตันด้วยคำกริยา Try to ซึ่งหากไม่เป็นประโยคคำสั่งก็น่าจะเป็นการขอร้องหรือคำแนะนำ ดังนั้นในการแปลเป็นภาษาไทยก็แปลได้เลยโดยไม่ต้องมีประธานมาขยายความว่า ให้ใครลองพยายามค่ะ

Finding trust and love is not always easy to make
และก็พบว่า ความไว้ใจ และความรักไม่ได้สร้างขึ้นมาง่ายๆ

จะสังเกตเห็นว่าในการแปลบทเพลงนี้ผู้แปลมีการใช้คำเชื่อมประโยคตลอด ทั้งนี้ก็เพื่อให้เนื้อเพลงมีความต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองค่ะ

La, la, la, la (21x)
La, la, la, la (21x)

This is a happy end
นี่คือตอนจบที่มีความสุข

ประโยคนี้หากอ่านแต่ประโยคภาษาอังกฤษ ก็อาจจะแปล a happy end ผิดเป็น ตอนจบของความสุข ได้ ในการแปลของผู้แปลคือ การหาคำนามก่อนแล้วจึงหาคำที่มาขยาย คำนามในประโยคนี้ก็คือ end เพราะมี happy มาทำหน้าที่ขยาย end ดังนั้นการแปลจึงได้ว่า ตอนจบที่มีความสุข

Cause you don't understand
เพราะคุณไม่เข้าใจ

ผู้แปลแปลประโยคนี้แบบตรงตัวได้เลย เพราะไม่มีคำขยายใดในประโยคคะ

Everything you have done
ในทุกสิ่งที่คุณได้ทำลงไป

ประโยคนี้เป็นการใช้ present perfect tense ดังนั้นในการแปล have done จึงต้องแปลว่า ได้ทำลงไป (แล้ว) นั่นเอง

Why's everything so wrong
ทำไมทุกอย่างถึงผิดไปหมด

การแปลประโยคนี้มีการเพิ่มคำ เพื่อไม่ให้ประโยคดูสั้นและห้วนจนเกินไป เพราหากแปลว่า ทำไมทุกอย่างถึงผิด ก็จะทำให้ประโยคไม่สละสลวยค่ะ

This is a happy end
นี่คือตอนจบที่มีความสุข

Come and give me your hand
เข้ามาและยื่นมือของเธอมาให้ฉันเถอะ

ประโยคนี้ก็ขึ้นต้นด้วยกริยา ผู้แปลจึงแปลประโยคไปใน การขอร้องหรือแนะนำค่ะ

I'll take you far away
แล้วฉันจะพาเธอไปไกลๆ

ประโยคนี้ที่ต้องมีคำว่า แล้ว นำหน้าประโยคก็เพราะว่ามันมีความต่อเนื่องกับประโยคข้างต้น ดังนั้นเพื่อให้การแปลเป็นสมเหตุสมผลกัน จึงต้องมีคำเชื่อมประโยคด้วย

          การแปลบทเพลงนี้ เนื่องจากว่าผู้แปลเป็นชาวต่างชาติ จึงอาจทำให้ประโยคที่แปลบางประโยคไม่ค่อยมีความไพเราะเท่าใดนัก เพราะถ้าคนไทยแปลก็อาจจะมีความไพเราะมากกว่า ทั้งนี้ก็เพราะว่าคนไทยน่าจะมีความเข้าใจในการเลือกใช้คำที่ทำให้เนื้อเพลงที่แปลมีความสละสลวยมากขึ้นก็เป็นได้ค่ะ

เรียนภาษาอังกฤษผ่านเพลงโดย Andrew Biggs 105.5 Eazy FM.

ที่มา http://www.virginradiothailand.com/eazy/event/andrew/