คำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนของข้าราชการตำรวจ

ข้าพระพุทธเจ้า….. (ระบุ ยศ ชื่อ สกุล ของแต่ละคนพร้อมกัน)

ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตน  เป็นข้าราชการตำรวจที่ดี      ตามรอยพระยุคลบาท     จะมุ่งมั่นตามอุดมคติของตำรวจที่ว่า

                                                                เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่

                                                                กรุณาปราณีต่อประชาชน

                                                                อดทนต่อความเจ็บใจ       

                                                                ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก

                                                                ไม่มักมากในลาภผล

                                                                มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

                                                                ดำรงตนในยุติธรรม

                                                                กระทำการด้วยป้ญญา

                                                                รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ