"ครูดี หมายถึง ครูที่มีหัวใจอยู่ที่ศิษย์ หรือเอาใจใส่ศิษย์ มีความพากเพียรดำเนินการเพื่อจัดการเรียนรู้ของศิษย์ ทั้งที่เรียนดีและที่เรียนอ่อน ให้บรรลุผลสำเร็จเป็นผลดี นำมาเป็นตัวอย่างได้ สามารถนำเอาวิธีการจัดการเรียนรู้ ที่ตนพัฒนาขึ้นจากการทำงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประสบการณ์ของการดำเนินการมาต่อเนื่องยาวนาน"

ย่อหน้าแรกของบันทึก เป็นข้อความส่วนหนึ่ง ที่นำมาจากบันทึก KM วันละคำ : 521. ใช้ KM Empower ครูดี “ครูเพื่อศิษย์” ของ อาจารย์วิจารณ์ พานิชคะ

ซึ่งเป็นบันทึกที่ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันค้นหาครูดี เพื่อมาร่วมขบวนการ " "ปลดแอกครูดี" (liberate good teachers) ให้ครูดีได้รวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกอบกู้คุณภาพการศึกษาของชาติ "

โดย คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมขบวนการนี้ มีดังต่อไปนี้คะ

  • เป็นคุณครู หรืออาจารย์ ในทุกระดับชั้น
  • มีคุณสมบัติ เป็น ครูดี

คุณครูและอาจารย์ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ สามารถเขียนบันทึกเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่าน GotoKnow.org ได้เลยคะ และเขียนบันทึกเล่าประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใส่คำสำคัญ "ครูเพื่อศิษย์" ด้วยนะคะ

นอกจากนี้ สมาชิกและน้องๆ ท่านใด ที่ได้สัมผัสและพบเห็นครูดี สามารถร่วมกันแนะนำให้ครูดีที่ท่านได้พบเจอ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เขียนบันทึกผ่าน GotoKnow.org เพื่อบอกเล่าประสบการณ์จากการทำงาน การจัดการการเรียนการสอน เพื่อนักเรียนและนักศึกษา ให้มาร่วมกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะ คะ

มาร่วมด้วยช่วยกันคะ ร่วมกันค้นหาครูดี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศชาติ ช่วยค้นหาและสนับสนุนให้ครูดี ทุกๆ ท่าน ได้รวมพลังกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศร่วมกันคะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนั้น สามารถอ่านได้จากบันทึก KM วันละคำ : 521. ใช้ KM Empower ครูดี “ครูเพื่อศิษย์” <--คลิกได้เลยคะ