งบประมาณขาดดุล คือ งบประมาณที่รายจ่ายมากกว่ารายได้ใช้ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำรัฐบาลจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาลลงและลดภาษีเพื่อเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ