เจ้าเป็นสายลม ข้าเป็นทราย
สายลมพัดผ่าน ทรายน้อยร่องลอย
สายลมแผ่วพริ้ว ทรายน้อยปริวโปรย
สายลมพัดผ่านเขาเทียนซาน ทรายน้อยขอตามข้ามฟ้าไป

หานเซียง จากองค์หญิงกำมะลอ