ประวัติแบตมินตัน

Imageจุดเริ่มต้นของกีฬาการเล่นลูกขนไก่แบบเก่าที่เรียกว่า battledore

Imageนิยมเล่นกันมากว่า 60 ปี

Imageประวัติกีฬาแบตมินตันของไทย

Imageหลักฐานและที่มาของกีฬาชนิดนี้

กติกาแบตมินตัน

Imageกติกาปี 2002-2003

Imageกติกาแบตมินตันนานาชาติ

Imageสนามและอุปกรณ์

Imageกติกาที่นิยมใช้ในปัจุจุบัน

มารยาทในx1pnp_rgmi5o530Jlv6sov6fViWeCJJPE-iQS7ThoIwKXuZ10WMqaFBt6HR4.gifการแข่งขัน                    

 Imageมารยาทของผู้แข่งขัน

Image มารยาทของผู้ตัดสิน

อุปกรณ์ในการเล่น

Imageไม้แร็ตเกต

Imageลูกขนไก่

Imageสนาม

Imageตาข่าย

x1pnp_rgmi5o530Jlv6sov6fViWeCJJPE-iQS7ThoIwKXuZ10WMqaFBt6HR4.gif

Imageเครื่องแต่งกาย

ชมรมคนตี++++++แบต

Imageสมาคมนักแบตมินตันแห่งประเทศไทย

Imageสนุกกับแบต