เขมรเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรา

หากเราไม่รู้ภาษาเขมรไว้บ้างก็จะกระไรอยู่นะคะ

มาดูกันเลย

สวัสดี : ซัวซไดย

ห้องน้ำ : ต๊บตึ๊ก

ฉัน : ขยม

ฉันชื่อไลล่า : ขยมฉม้วก ไลล่า

สบายดีหรือ : ซกสบายดี

ขอบคุณมาก : ออกุนเจริญ

อร่อย : ชงัล

PS. เจอคนเขมรคงพูดกันได้บ้างนะคะ