วันขายกล้วยบวชชี  วันแรกรู้สึกตื่นเต้น และรู้สึกกลัวๆเหมือนกัน เพราะพึ่งขายครั้งแรก ไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่า และไม่รู้ว่าจะอร่อยถูกปากผู้บริโภคหรือไม่  แต่ที่รู้ๆก็คือพวกเราตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้ว พวกเราเตรียมของกันอลมานไปหมด  แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี   เพราะพวกเราช่วยกัน แต่ถูกติหนินิดหนึ่งว่า พวกเราใส่น้ำตาลน้อยไปหน่อยหนึ่ง ครั้งต่อมาเราจึงปรับปรุงใหม่  แต่ก็ขายยังไม่ค่อยดีเพราะผู้บริโภคไม่ค่อยรู้จักและนิยมรับประทาน คงอยากจะรู้ใช่ไมละว่า พวกเรามีสูตรการทำและเขียนโครงงานกับแบบไหนกัน

และนี่คือโครงงานของพวกเรา

โครงงาน เรื่อง “กล้วยบวชชี”


หลักการและเหตุผล
       เนื่องจากทางกลุ่มของข้าพเจ้าเล็งเห็นว่ากล้วยเป็นวัตถุดิบที่หาง่าย มีราคาถูก และยังสามารถแปรรูปเป็นอาหารได้หลายชนิด และทางกลุ่มของเราคิดว่าการทำกล้วยบวชชีเป็นอาหารที่ทำง่ายและอร่อยดี ทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดทำอาหาร “กล้วยบวชชี” เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของกล้วยและหารายได้ระหว่างเรียนด้วย โดยใส่ถ้วยและจัดจำหน่าย

วัตถุประสงค์
       1. เป็นการฝึกการหารายได้พิเศษ
       2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
       3. เพื่อฝึกทักษะ และพัฒนามาเป็นอาชีพเสริมได้


วัตถุดิบ
       1. กล้วย     2. กะทิ      3. เกลือ      4. น้ำตาล      5. น้ำเปล่า

อุปกรณ์
       1. หม้อ      2. ทัพพี     3. เตา         4. ถ่าน           5. ถ้วย             6. ช้อน


ขั้นตอนการทำ
       1. เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดให้พร้อม
       2. หั่นกล้วยเป็นชิ้นๆ และต้ม เพื่อเอายางกล้วยออก แล้วเทน้ำที่ต้มทิ้ง
       3. นำกล้วยที่ได้มาใส่หางกะทิและต้ม แล้วจึงใส่น้ำตาลและเกลือเล็กน้อย
       4. รอจนน้ำเดือด และชิมว่ารสชาติถูกใจหรือไม่ และปรุงตามความชอบ
       5. ใส่หัวกะทิ และชิมดูอีกรอบว่ารสชาติถูกใจหรือไม่
       6. ตักใส่ถ้วย เพื่อจัดจำหน่าย

งบประมาณ
       130 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงงาน
       1. นายลิขิต สมทบ
       2. นายโรมฤทธิ์ พู่นิยม
       3. นายประวัติ นพน้อย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       1. สามารถจำหน่ายสินค้าที่ผลิตขึ้นมาได้
       2. มีรายได้ระหว่างเรียน
       3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการทำโครงงาน  มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้