ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความกระตือรือล้น ความขวยขวายเอาใจใส่ในการเรียน และที่สำคัญระลึกถึงหน้าที่ของแต่ละคน ที่สำคัญอีกประการ ต้องรู้จักประมาณตน ไม่ประมาท ไม่ทนงตน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ก้าวร้าว ถ้ามีในบุคคลใดแล้ว บุคคลนั้นย่อมเจริญ