การประดิษฐ์ของเล่นสำหรับเด็กแรกเกิดถึงหกขวบด้วยวัสดุหาง่าย
 
 
 
    ของเล่นสำหรับเด็กนั้น "คุณค่า" ไม่ได้อยู่ที่การซื้อหามาในราคาแพงหรือต้องมีจำนวนมากๆ ความรัก ความเข้าใจและความใกล้ชิด ของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็ก หรือพ่อแม่ที่มีต่อลูกต่างหากเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเด็ก ความรัก ความเข้าใจนั้นเป็นสื่อที่สำคัญสามารถส่งผ่านของเล่นที่เหมาะสมกับวัยและผลิตด้วยวัสดุหาง่ายภายในบ้านแล้วส่งต่อไปยังเด็กด้วยความใส่ใจใกล้ชิดเหล่านี้น่าจะยิ่งใหญ่กว่าของเล่นราคาแพงดังกล่าว บางครั้งตุ๊กตากระดาษที่แม่วาดแล้วให้ลูกได้ตัดเล่น และสมมุติเป็นโน่นเป็นนี่ อาจจะมีคุณค่ากว่าตุ๊กตาหมีราคาแพงเสียด้วยซ้ำไป เด็กต้องการสัมผัสที่อบอุ่นจากพ่อ แม่ ขณะอยู่ด้วยและเล่นด้วยกัน ทั้งคอยดูแลอยู่ใกล้ๆขณะเล่นกับเพื่อนและเด็กๆสามารถวิ่งเข้าไปหาเพื่อสัมผัสกับไออุ่นที่ปลอดภัย มากกว่าของเล่นที่กองเป็นภูเขาเลากาแต่ขาดชีวิต และขาดการโต้ตอบ

โดย : สรวงธร นาวาผล วท.บ.จิตวิทยา,ศศ.ม.เทคโนโลยีสังคม ผู้จัดการสถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก
ที่มา : วารสารการศึกษาปฐมวัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2542