หวังอะไรได้ดั่งที่วาดหวัง

ขอพลังจงอยู่คู่เสมอ

ให้ก้าวมั่นสิ่งใดสมใจเธอ

มีความสุขอยู่เสมอ....ทุกคืนวัน

 

 

ไม่นานก็คงสิ้นกี

สิ่งใดๆไม่ดีให้จางหาย

ก้าวเข้าสู่ปีหน้าเมื่อคราใด

สิ่งดีดีรีบมาใกล้...ให้สมพร

 

 

ปีนี้อาจไม่ดีอย่างที่หวัง

ถูกใจเธอหรือยังอย่าไปสน

ปีหน้าฟ้าใหม่ไม่อับจน

ขอทุกอย่างสัมฤทธิ์ผลสมดั่งใจ