หลักการเขียนกิตติกรรมประกาศหรือคำนิยม

        1. เขียนคำขอบคุณให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ช่วยเหลือจริงๆ เช่น เอื้อเฟื้อข้อมูล ภาพ เครื่องมือ ให้ทุน ช่วยอ่าน แก้ไข หรืออำนวยความสะดวกแก่ในการปฏิบัติงาน ช่วยแนะนำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในครั้งนี้ ฯลฯ ไม่เขียนขอบคุณแบบไม่สมเหตุผลโดยไม่เกี่ยวข้องกับ เช่นขอขอบคุณคุณรุณวตีอย่างสูงสุดที่เป็นกำลังใจให้............. ขอบคุณน้องหนึ่ง  น้องแนน น้องเอ๋ น้องโฟมที่เอื้อเฟื้อปากกาลูกลื่นขณะค้นข้อมูล

 

        2. ไม่ควรเขียนยืดยาว หรือพร่ำเพ้อเจ้อจนอ่านแล้วไม่แน่ใจว่าผู้นั้นมีตัวตนอยู่หรือไม่ ถ้าเป็นไปได้ควรระบุสิ่งที่เขาได้ช่วยอย่างคร่าวๆด้วย  ไม่ควรขอบคุณโดยการใส่เพียงชื่อของหน่วยงานหรือบุคคลเท่านั้น

 

        3. คำนิยมอาจมีหรือไม่มีก็ได้ โดยทั่วไปนิยมวางไว้ก่อนเอกสารอ้างอิง