“ไก่กะต๊าก” เป็นของเล่นที่ประดิษฐ์จากแก้วกระดาษและมีเชือกผูกกลางถ้วยสำหรับใช้ฟองน้ำถูให้เกิดเป็นเสียงไก่ขันที่ดังคล้ายเสียงไก่ร้อง “กะต๊าก” โดยเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการสั่นสะเทือนของเชือกที่ถูกขัดถู ของเล่นชิ้นนี้อาจจะไม่เห็นบ่อยนัก แต่มีหลักการทำง่ายๆ ที่นำไปสอนเด็กๆ ในเรื่องการกำเนิดเสียงได้
       เริ่มจากเตรียมอุปกรณ์ได้แก่ 1.แก้ว (อาจเป็นแก้วกระดาษหรือแก้วพลาสติก) 2.เชือกว่าวยาว 2 ฟุต 3.ฟองน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 2 x 2 เซนติเมตร และ 4.เศษไม้ขนาด 2 เซนติเมตร ส่วนขั้นตอนการประดิษฐ์ง่ายๆ คือเจาะรูตรงกลางก้นแก้วแล้วร้อยเชือกว่าว จากนั้นผูกปลายเชือกที่เศษไม้ วิธีการเล่นก็เพียงชุบฟองน้ำพอหมาดๆ แล้วถูเชือกเป็นจังหวะเสียงไก่ขัน
   ก็ถือว่าเป็นการคิดค้นของเล่นใหม่ๆโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้คิดค้นโดย น.ส.ศิริกุล สนธิสุข อาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ที่มา ผู้จัดการออนไลน์