การวัดความรู้ความสามารถของผู้เรียนสามารถทำได้หลายแบบ โดยเฉพาะการออกข้อสอบเพื่อวัดความรู้ผู้เรียน ซึ่งข้อสอบก็มีหลายประเภท  เราอาจจะคิดว่าการออกข้อสอบนั้นไม่ใช่เรื่องยาก  แต่จริง ๆ แล้วข้อสอบแต่ละแบบก็มีเทคนิคการออกที่แตกต่างกันไปนะคะ วันนี้ดิฉันขอเสนอวิธีการออกข้อสอบแบบอัตนัย แบบตอบสั้น และแบบเติมคำให้สมบูรณ์  หากคุณครูคนใดสนใจ สามารถขอดาวโหลดได้โดยคลิกที่ข้อความข้างล่างนี้ และหวังว่าข้อมูลเหล่านี้คงเป็นประโยชน์แก่คุณครูทุกท่านนะคะ

รายงานข้อสอบแบบอัตนัย/ตอบสั้น/เติมคำให้สมบูรณ์

งานนำเสนอข้อสอบแบบอัตนัย/ตอบสั้น/เติมคำให้สมบูรณ์

แบบทดสอบอัตนัยนี้เป็นฉบับที่ได้ปรับปรุงใหม่ตามคำแนะนำของอาจารย์จิราพร  พรายมณีแล้วค่ะ