วันนีคือประเพณีวันรอยกระทงของเมืองไทย

เรารู้สึกดื่นเต้นมาก

เพราะเราไม่เคยเห็น

เรากินข้าวเสร็จเตรียมตัว

ขี่จักรยนไป

ในระหว่างเดิงทาง

รถและคนมากมาย

ตอนถึงนั้น   มีคนมากมายและมีกระทงหลักหลาย

ทำให้เราตูแล้วตูไม่หมด

เราหลือกกระทงหัวใจ  ใช้๕๐บาท

มีกุลับต้วย  สวยมาก

เราเดินลงถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

จุดทุติและอาทิฐานทำตามคนไทย

แล้วค่อยรอยไป 

สนุกมาก