บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) 

โรงงาน         88/9 หมู่ 4 ถ.กว้างไพศาล ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง 92190

สำนักงาน      43 อาคารธนสาร ถ.เชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

                    โทร 0-2863-3288

บริษัทก่อตั้ง   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2522

ผู้บริหาร        สลิล โตทับเที่ยง

โทรศัพท์       075-276088

Fax              075-276098-9

Website       www.smilingfish.co.th

อะไรเป็นสินค้าหรือบริการของกิจการ    ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศรสเข้มข้น, ปลาราดพริก, หอยลาย

กิจการได้วัตถุดิบ (หรือสินค้า) มาอย่างไร 

     ปลา ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการนำเข้าสู่กระบวนการผลิตปลากระป๋อง โดยปลาที่จะนำมาผลิตปลากระป๋องจะมาจากทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ซึ่งมีปลา 5 ชนิด ได้แก่ ปลาซาร์ดีน  ปลาลัง     (ปลาทูยาว) ปลาโอ ปลาตาโต และปลาทูแขก ส่วนปลาที่นิยมใช้มากที่สุดคือปลาทูแขก อยู่ในตระกูลปลาแมคคอลแลล  ซึ่งในอดีตจะใช้ปลาซาร์ดีนเป็นวัตถุดิบหลัก แต่เนื่องจากปลาชนิดนี้เริ่มลดน้อยลง เมื่อชาวประมงจับปลาได้ก็จะมีการใส่น้ำแข็งทันทีเพื่อให้ปลาคงความสดก่อนจะนำส่งไปยังสะพานปลา จากนั้นเมื่อจัดส่งให้กับพ่อค้าปลาที่สะพานปลา จังหวัดภูเก็ต  จากนั้นก็จะทำการขนส่งด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยจะนำส่งยังโรงงานผลิตปลากระป๋องก่อนนำไปแปรรูปต่อไป ซึ่งผู้บริหารจะต้องตัดสินใจถึงจำนวนปริมาณปลาที่จะซื้อและเก็บไว้ในห้องเย็นด้วย

   ซอสมะเขือเทศเข้มข้นก็เป็นวัตถุดิบที่สำคัญอันดับสองอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ประกอบในการผลิตปลากระป๋องได้มาจากอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีโรงงานผลิตซอสมะเขือเทศเข้มข้นในพื้นที่และมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมะเขือเทศเป็นจำนวนมากเพื่อป้อนให้กับโรงงานผลิตมะเขือเทศ แต่ก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่ามะเขือเทศนั้นเป็นพืชผลทางการเกษตรที่จะให้ผลผลิตตามฤดูกาลคือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมเท่านั้น ดังนั้น การแปรรูปมะเขือเทศจึงต้องตั้งอยู่ในแหล่งพื้นที่ปลูกวัตถุดิบ ซึ่งจะทำให้โรงงานแปรรูปมะเขือเทศได้เปรียบ 3 ประการ คือ 1.เรื่องวัตถุดิบ ก็จะได้มะเขือเทศที่สดใหม่ 2.เมื่อแปรรูปแล้ว จะทำให้การขนส่งสินค้าที่แปรรูปแล้วมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำและมีประสิทธิภาพมากกว่าการตั้งโรงงานที่ไกลจากแหล่งวัตถุดิบ และ 3. มีความสะดวกในการจัดเก็บสินค้าที่แปรรูปแล้ว

  วัตถุดิบสุดท้ายคือ กระป๋อง ซึ่งโรงงานผลิตกระป๋องอยู่ที่จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สำคัญอีกอย่างที่อยู่ใกล้กับโรงงานผลิตปลากระป๋องราว 2 กิโลเมตร ทำให้ผู้ประกอบการแห่งนี้ไม่ต้องสต็อกกระป๋องไว้เป็นจำนวนมากเหมือนโรงงานอื่น ๆ จึงได้เปรียบในเรื่องของเวลา ค่าขนส่ง และสถานที่จัดเก็บ เมื่อวัตถุดิบทั้ง 3 อย่าง คือ ปลา ซอสมะเขือเทศ และกระป๋อง มาพร้อมแล้ว กระบวนการผลิตก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ล้างปลา ตัด บรรจุ นึ่ง ฆ่าเชื้อไล่อากาศ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เมื่อผลิตแล้วมีการบรรจุหีบห่อจะมีการพิมพ์วันหมดอายุ สินค้าคงคลังและคลังสินค้าจะต้องสอดประสานกันคือ สินค้าที่ผลิตก่อนจะต้องจำหน่ายออกไปก่อน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการลำดับก่อนหลังในการรักษาคุณภาพก่อนถึงมือผู้บริโภค และการกระจายสินค้าในการจัดส่งสินค้า รวมถึงการขนส่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สินค้ามีวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคเห็นและตัดสินใจก่อนสินค้าของคู่แข่งขันจะทำให้มีโอกาสทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที

ราคาสินค้า            

       ราคา 16.50 บาท จากราคาปกติ 18 บาท เพื่อมุ่งหวังเป็นทางเลือกในการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนสำหรับผู้บริโภค กลุ่มแม่บ้าน คนทำงาน และนักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพัก

การแก้ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต

        ปุ้มปุ้ยยังเพิ่งออกสินค้าใหม่อย่าง หอยลายอบกรอบรสกระเทียม หรือ Crispy Baby Clam ในซองพลาสติก เป็นครั้งแรกที่แบรนด์ปุ้มปุ้ยฉีกตัวออกมาทำแพคเกจใหม่ในซองพลาสติก กำลังการผลิต 500,000-600,000 แสนซองต่อเดือน โดยเขาระบุว่า สาเหตุของการปรับเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้ง นอกจากจะทำให้แบรนด์ดูสดใสขึ้นแล้ว ยังเป็นการแก้ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต จากราคาน้ำมัน ราคาเหล็ก และต้นทุนค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้น  อย่างยากจะควบคุมบวกกับแรงบีบด้านราคาสินค้า ซึ่งบริษัทไม่ได้ปรับราคาปลากระป๋องปุ้มปุ้ยมาเป็นเวลานาน การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาด ยังถือเป็นการถัวเฉลี่ยต้นทุน และกำไร ช่วยกระตุ้นยอดขายในภาพรวมทุกผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น 

     "สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ลืมเลยคือ ความไม่ประมาท แม้ว่าเราจะมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งแล้ว แต่หากชะล่าใจก็อาจจะทำให้ความเป็นเบอร์หนึ่งของปุ้มปุ้ยหลุดหายไปได้ เพราะการแข่งขันในขณะนี้สูงมาก โดยเฉพาะในกลุ่มปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศ" เขาบอกอย่างนั้น

คนผู้ปฏิบัติงานในกิจการต้องมีคุณสมบัติพิเศษอะไร  

       การทำงานกับคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เหมือนเหรียญที่มีสองด้าน แล้วแต่ว่าเราจะพลิกด้านไหนขึ้นมาและใช้ประโยชน์ได้ เมื่อต้องทำงานร่วมกับคนก็ต้องมีการวางแผนที่ดีและเหมาะสม ผมเริ่มจากการวางระบบที่เน้นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานให้มากขึ้น มองทรัพยากรที่อยู่ในองค์กรและพยายามส่งเสริมเพื่อผลักดันคนที่มีอยู่ให้ใช้ความสามารถของตนออกมาให้มากที่สุด

 อนาคตของแบรนด์ปุ้มปุ้ย

 

       ผมฝันจะเห็นแบรนด์สินค้าตราปุ้มปุ้ย ปลายิ้ม ขึ้นเป็นเอเชียแบรนด์สู้กับสินค้าอินเตอร์แบรนด์อื่นๆ ในธุรกิจอาหาร โดยเฉพาะความเป็นอาหารไทยที่มีรสชาติและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ที่ปัจจุบันเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร แต่ก็ยังมี ส่วนของการเพิ่มไลน์สินค้าทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ คือเป็นการขยายสินค้าในตลาดเดิมและเพิ่มความหลากหลายให้กับผู้บริโภค เช่นการวางตลาดปลากระป๋องรสชาติใหม่เข้าสู่ตลาด ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์เดิม และการนำแบรนดปุ้มปุ้ยเข้าสู่ตลาดขนมขบเคี้ยว ซึ่งก็อาจยังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก เนื่องจากคนไทยยังบริโภคขนมขบเคี้ยวแบบเดิมๆ คือ มันฝรั่ง ขนมขึ้นรูป ขณะที่หอยลายทอดกรอบ ก็กลายเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องใช้ระยะเวลาการเรียนรู้และสร้างความคุ้นเคยกับผู้บริโภคต่อไป

กิจการเก็บเงินค่าสินค้าหรือบริการอย่างไร

-เรียกเก็บเป็นเงินสด

-การวางบิล

-การแบ่งจ่ายเป็นงวด

โอกาสทางธุรกิจในอนาคต 

      "อดีตพูดถึงปุ้มปุ้ย คนจะนึกถึงแต่ปลากระป๋อง แต่วันนี้และอนาคต อยากขยายไลน์ไปถึงอาหารทะเลสำเร็จรูป"บริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทหอยลาย หอยแครง และก้าวไปถึงโจ๊กสำเร็จรูป ภายใต้ Sub brand "ข้าวสุข" พร้อมๆ กับเดินแผนส่งออกไปในหลายประเทศทั่วโลกจากที่ยึดหัวหาดไว้ได้แล้วกว่า 10 ประเทศ สร้างอัตราการเติบโตปี 2552 เท่ากับ 15%ความท้าทายของ ไกรเสริม นับจากนี้อยู่ที่การเร่งสร้างอัตราการเติบโตให้ได้ 10% ต่อปี โดยเพิ่มสัดส่วนการขายในต่างประเทศให้ได้ถึง 50% (ใน 5 ปี) หรือเพิ่มจาก 250 ล้านบาท เป็น 1,700 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบเท่ากับรายได้ภายในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดในประเทศที่ภาพรวมส่วนใหญ่เต็มไปด้วยการแข่งขันด้านราคา

    "อนาคตอาจจะได้เห็นปลากระป๋องที่ไม่ได้เป็นกระป๋องเหล็กแบบเดิม แต่เป็นรูปลักษณ์ใหม่อย่างไรนั้นสิ่งนี้เรากำลังพิจารณาอยู่"

เว็บไซต์

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/business/bizweek/

http://www.nationejobs.com/content/worklife/careertalk/template.php?conno=1033

http://www.prachachat.net/view_news.php?newsid=02phu07300853&sectionid=0211&day=2010-08-30

http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000062897

http://www.ftiprovince.or.th/province/ftimember_info.aspx?id=2759

http://www.busandtruckmedia.com/page.php?a=10&n=126&cno=2259

http://www.yes-wedo.com/detail_page.php?sub_id=401