ตอนที่ 2 : คำถามพัฒนากระบวนการคิด

1.งานประดิษฐ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยมีคุณค่าต่อนักเรียน ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างไร ?

คุณค่าต่อนักเรียน

1.ทำให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถช่วยในการหลีกเลี่ยงการเสพยาเสพติด และ การหมกมุ่นในอบายมุขต่างๆได้

2.ทำให้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานรูปแบบใหม่ เพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากขึ้น

3.ฝึกให้นักเรียนเป็นคนรู้จักวางแผนในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน มีระบบระเบียบ

4.ให้นักเรียนรู้จักดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับแต่ละประเภทของงาน

คุณค่าต่อท้องถิ่น

1.สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกันในชุมชน

2.เป็นการรู้จักนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาดัดแปลงเป็นผลงานต่างๆ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

3.เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละครอบครัว

คุณค่าต่อประเทศชาติ

1.เป็นการอนุรักษ์รักษษวัฒนธรรมประเพณีไทยให้มีการสืบทดและดำรงต่อไป

2.สามารถเพิ่มรายได้แก่ประเทศชาติได้

3.เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งประดิษฐ์ของไทย

      

แหล่งข้อมูลอ้างอิง http://www.bs.ac.th/2548/e_bs/G7/aubonrat/pageB.html

2.การใช้ผักตบชวามาสานเป็นสิ่งของเครื่องใช้มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ?

-ช่วยลดมลภาวะทางน้ำ  นำมาใข้งานได้หลากหลาย ช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ  นำวัชพืชไร้ค่ามาสร้างรายได้ให้กับชุมชน
-ชาวบ้านที่นี่รู้จักการนำผักตบชวาวัชพืชที่มีมากมายในกว๊านพะเยามาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างงานหัตถกรรมประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาหลากหลายรูปแบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีรูปแบบสวยงามและทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาของสันป่าม่วงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคที่นิยมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

     

แหล่งที่มา http://www.tourvtthai.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=891&catid=1

 3.การแกะสลักผักและผลไม้มีหลักการสำคัญอย่างไร ?

 หลักการแกะสลักผลไม้           
1. การเลือกซื้อผักและผลไม้ ควรเลือกชนิดที่มีความสดใหม่ เพื่อจะช่วยให้ผลงานที่แกะสลัก มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น
2. ก่อนนำผักและผลไม้ไปแกะสลัก ควรล้างน้ำให้สะอาด
3. การเลือกมีดแกะสลัก ควรเป็นมีดสแตนเลส หรือมีดทองเหลือง ซึ่งมีดต้องคมมาก เพราะจะทำให้ผักและผลไม้ไม่ช้ำและไม่ดำ
4. การเลือกชนิดของผักและผลไม้แกะสลัก ควรเลือกให้เหมาะกับประโยชน์การนำไปใช้
5. การเลือกรูปแบบหรือลวดลายที่จะแกะควรเลือกให้เหมาะกับการนำไปใช้ประโยชน์
6. การเลือกผัก ผลไม้ตกแต่งอาหารควรเลือกชนิดที่มีสีสวยงาม หลากหลาย เพื่อจะทำให้อาหารน่ารับประทานขึ้น
7. การแกะสลักต้องพยายามรักษาคุณค่าอาหาร โดยไม่ควรแช่น้ำนานเกินไป
   

  แหล่งที่มา http://bbt.ac.th/carved/How/how%20to.htm

4.เพราะเหตุใดจึงต้องเลือกใช้ใบตองตานีในการทำถาดใบตองกลีบกุหลาบ ?
เพราะ สำหรับงานบ้านแล้วใบตองช่วยได้เยอะแยะมากมาย ซึ่งใบตองในอดีตเรานิยมนำมาเป็นภาชนะในการห่ออาหาร ซึ่งช่วยลดภาวะโกลร้อนได้ดี สำหรับปัจจุบันการนำมาใช้เป็นภาชนะน้อยลงมากในยุคอดีตเรานำตองมาห่อข้าว ปลา ไปทำงาน
ซึ่งแม่ทานเสร็จ ก็สามารถทิ้งเป็นปุ๋ยในดินได้ แต่สำหรับใบตองกับงานบ้านใบตองสามารถใช้ในการลดความร้อน หรือใช้ในการกำจัดเศษไหม้ที่เกิดบนเตารีดโดยการนำเตารีดไปรีดใบตองและนำมารีดผ้าและนำไปรีดไปตองอีกครั้ง(หรือจนกว่ารอยไหม้จะจางหายไป)จะทำให้เตารีดที่ไหม้กับมาใช้งานได้เหมือนเดิมและเป็นปกติ

      

แหล่งที่มา http://job-boo.blogspot.com/2010/05/blog-post_19.html

5.ถ้าต้องการให้งานใบตองมีความประณีตไม่เห็นรอยเย็บควรทำอย่างไร ?

-ใช้ด้ายสีเขียวใกล้เคียงกับใบตอง หรือสีดำมาเย็บติดกันด้วยด้นถอยหลังให้เป็นแนวตรงเสมอกันโดยตลอด 
-พับกลีบใบตองแล้วเย็บต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถหุ้มขอบของฐานกระทงได้โดยรอบ ตรึงกลับใบตองกับฐานของกระทงด้วยหมุด แล้วขลิบส่วนที่เลยพ้นฐานลงมาให้เรียบร้อยเสมอกับฐาน เมื่อทำเสร็จแล้วจะมีลักษณะคล้ายกับมงกุฏสวมศีรษะ  

            
แหล่งที่มา http://hilight.kapook.com/view/16871

6.นักเรียนจะนำความรู้เรื่องการร้อยมาลัยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไร ?

การใช้/ประโยชน์
ใช้ในงานพิธีต่างๆ งานมงคล งานประเพณี ศพ เป็นต้น
             

7.ถ้าต้องการเก็บมาลัยไว้ให้ได้นานควรทำอย่างไร ?

1. นำไปใส่ไว้ในโหลแล้วเทเม็ดดูดความชื้น(แบบที่ใส่ซองเล็กๆในห่อขนม)จนท่วมพวงมาลัย แล้วปิดฝาให้สนิท ทิ้งไว้จนแห้งค่ะ วิธีนี้จะได้สีของดอกไม้เหมือนเดิม แต่ราคาสูงเพราะราคาเม็ดดูดความชื้นค่อนข้างสูง พอแห้งแล้วก็เอาไปใส่กรอบ หรือ กล่องใส แล้วใส่ซองดูดความชื้นเล็กๆด้วยก็ได้ค่ะ วิธีนี้ต้องคอยเปลี่ยนซองเม็ดดูดความชื้นค่ะ หรือไม่ก็อาจใช้ เคลียร์แล็กเกอร์ พ่นเคลือบ ก็ได้

 2 ทิ้งไว้ให้แห้งในที่ร่ม แต่มีลมโกรกได้ดี พอแห้งก็นำมาพ่นด้วย เคลียร์แล็กเกอร์ แล้วใส่กรอบหรือกล่อง เหมือนข้อ 1 แต่ว่ามาลัยจะเป็นสีดอกไม้แห้ง

แหล่งที่มา http://www.weddingsquare.com/forum_posts.asp?TID=51604

8.นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยได้อย่างไร ?

กระบวนการ ซึ่งใช้เป็นนวัตกรรมในการกระตุ้นให้นักเรียนหันมาสนใจโดยการนำสิ่งเด่นๆของโรงเรียนมาปรับปรุงพัฒนาใช้ ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนเขียนอยู่ในรูปของแผนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งงานประดิษฐ์ตุ๊กตาไทย  การร้อยมาลัย  และการทำขนมไทยโดยในแต่ละเรื่องจะใช้เวลาเรียน 20 สัปดาห์ และ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ของไทย

แหล่งที่มา http://www.gotoknow.org/blogs/posts/123012           

     

9.ถ้าต้องการประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ นักเรียนควรมีความรู้เรื่องใดบ้าง ?

ต้องมีความรู้ในงานประดิษฐ์แต่ละด้าน เช่น ถ้าเป็นเรื่องการทำอาหาร ก็ต้องศึกษษวิธีทำ ส่วนประกอบของอาหารก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ ถ้าเป็นงานเรื่องการเย็บปักถักร้อย ก็ต้องรู้จักการใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือ วิธีการเย็บผ้า เช่น การด้น การเนา   การสอย เป็นต่น และ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานประดิษฐ์นั้นๆ

10.การประกอบอาชีพงานประดิษฐ์ให้ประสบความสำเร็จมีแนวทางอย่างไร ?

 1.ต้องศึกษาวิธีการในการประดิฐ์แต่ละแขนงอย่างถี่ถ้วน

2.มีความมุ่งมั่น ปราณีต รอบคอบในการทำงาน

3.มีใจรัก ไม่ถูกบังคับในการทำงาน

4.มีความพยายาม ถึงแม้ว่าจะเกิดอุปสรรคใดๆก็ตาม

5.มีการนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าที่ดี

                  ----------------------------------------------------------------------